Tuutorit

Tuutoreiden tehtävänä on opastaa uudet opiskelijat yliopisto-opiskelun alkuun. Tuutoreilta saat paljon hyödyllisiä neuvoja ja tietoa mm. yliopistoon liittyvistä asioista ja tapahtumista.

Vuoden 2017 tuutoreita ovat:tuutorikuva

Rosa Sinisalo
rosasin[at]student.uef.fi

Heikki Kyykallio
heikkiky[at]student.uef.fi

Viola Pitkänen
violap[at]student.uef.fi

Jonne Väisänen
jonneva[at]student.uef.fi