Tavoitteet ja toiminta

TAVOITTEET

Kulti pyrkii vaikuttamaan opetukseen ja muihin jäseniämme koskeviin asioihin sekä yliopiston hallinnon kautta että henkilökohtaisten suhteiden avulla. Myös poikkitieteellisyys on Kultille tärkeää ja yhteisiä tapahtumia järjestetään paljon muiden ainejärjestöjen kanssa.

JÄRJESTÖ- JA JULKAISUTOIMINTA

Kultilla on yleiskokoukset sekä keväällä että syksyllä. Syyskokouksessa valitaan seuraavalle vuodelle hallitus. Hallitus kokoontuu lukuvuoden aikaan noin kuukausittain ja kaikilla jäsenillä on hallituksen kokouksissa puheoikeus. Kulti julkaisee myös vuosittain Kultisanomat sähköisenä versiona. Se on tietopakkaus uusille fukseille ja luettavaa löytyy myös vanhemmille opiskelijoille.

TUUTORITOIMINTA

Uusia opiskelijoita varten valitaan joka vuosi tuutorit, joiden tehtävänä on Kultin tuella tutustuttaa uudet fuksit opiskelijaelämään. Tuutorit myös järjestävät erilaisia tapahtumia, tapaamisia ja muita aktiviteetteja fukseille. Kulti tukee tuutoritoimintaa ja meille on tärkeää onnistua saattamaan uudet opiskelijat luontevasti opiskelijaelämään ja biolääketieteen opintojen pariin.